วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รับรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น


นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ให้นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิงตัวแทนอาสาฯ อำเภอเทิง เมื่อบ่ายวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ปศุสัตว์อำเภอเทิงบริการบัตรประจำตัวไก่ชน


นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกปฏิบัติงานทำบัตรประจำตัวไก่ชน ตามนโยบายควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก ให้กับสมาชิกชมรมอนุรักษ์ไก่ชนอำเภอเทิง เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

การออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เดือนธันวาคม ๒๕๕๒

นายออดี้ ช่างปัด สัตวแพทย์ชำนาญงาน จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาตามนโบบายและแผนปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ออกสัตวแพทย์เคลื่อนที่แม่สรวย


นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมปฏิบัติงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒