วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเก็บตัวอย่างซีรั่มโคเพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มโค โคนม เพื่อส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยครั่้งนี้เป็นการเก็บตัวอย่างวันที่ ๐ (ก่อนการฉีดวัคซีน) ตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างก่อนการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ การออกปฏิบัติงานครัั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเจ้าของสัตว์ อาสาปศุสัตว์ รวมถึงปศุสัตว์ตำบลเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น