วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเพาะหนอนแมลงวันจากรำข้าว (หนอนรำข้าว)” เพื่อนำไปเป็นอาหารไก่พื้นเมือง


หนอนรำข้าว
เป็นการนำรำหยาบจากโรงสีข้าวขนาดเล็กในชุมชนซึ่งมีราคาถูก และมีโปรตีนต่ำประมาณ6-8 % และไก่ไม่กินจะเขี่ยทิ้งเป็นส่วนมาก เกิดความเสียหาย แต่เกษตรกรสามารถ เสริมโปรตีนให้รำหยาบธรรมดาๆ ให้มี % โปรตีนประมาณ 40-50 % ได้ในเวลา 4-5 วัน โดยการนำรำหยาบไปเลี้ยงหนอนแมลงวัน ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นอาหารเลี้ยงไก่ และปลาดุกอีกด้วย

ข้อดี
-เพิ่ม % โปรตีนให้รำหยาบ ประมาณ 40-50 %
-ผลิตหนอนรำข้าวได้ทั้งปี หรือในฤดูหนาว
-ลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์
-ตัดวงจรชีวิตแมลงวัน เพื่อลดปริมาณประชากรแมลงวัน
-เพาะเลี้ยงง่ายใช้เวลาน้อย ราคาถูก
-ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้เลี้ยง
-ง่ายสำหรับจัดเก็บตัวหนอนไว้เป็นเสบียงอาหารโปรตีนไว้กินในวันต่อไป
ข้อเสีย
-อาจจะมีกลิ่นเหม็นบ้างในบางรายที่เพาะเลี้ยงผิดวิธี
-ปริมาณของหนอนแมลงวันมีมากน้อย ขึ้นอยู่กับวัสดุตัวล่อ จำนวนแมลงวัน และอุณหภูมิ
อุปกรณ์
1.ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง
2.รำหยาบ จำนวน 2 ก.ก.
3.ผลไม้ที่มีรสหวาน(สับเป็นชิ้นเล็กๆ) จำนวน 1 ก.ก.
4.น้ำหัวเชื้อ EM หรือจุลินทรีย์ จำนวน 200 ซี.ซี.
5.น้ำ จำนวน 1-2 ลิตร
6.ตัวล่อแมลงวัน เช่น ปลาร้า,หอย,ปู,ปลาดิบ จำนวน 2-3 ขีด
วิธีทำ
1.นำ รำหยาบ + ผลไม้ + หัวเชื้อ EM + น้ำ ผสมลงในถังให้เข้ากัน
จนมีความชื้นพอหมาดๆ
2.นำ ตัวล่อแมลงวัน วางบนรำหยาบ
3.ปิดฝา โดยเจาะรูที่ฝาถัง ขนาด 2 X 2 นิ้ว 4 ถึง 5 รู
4.นำไปไว้บริเวณที่มีแมลงวันมากๆ ควรไว้ในที่ร่ม และสงบ 2-3 วัน
5.ได้ลูกหนอนมากจนพอใจแล้ว ให้เปิดฝาออกแล้วคนผสมถังหนอนให้เข้ากันและทิ้งพื้นที่ในมีการระบายอากาศ มากๆ คนผสมบ่อยๆ เป็นเวลา 2 วัน
6.จะเห็นว่ารำหยาบที่เลี้ยงหนอนรำข้าว จะเปลี่ยนสี เป็นสีคล่ำ หรือน้ำตาล ก็สามารถนำมาเลี้ยงไก่ได้
7.ไม่ควรปิดฝา เพาระจะทำให้หนอนแมลงวันหนี และตายได้เพราะรำหยาบเกิดการหมัก และเกิดความร้อนตลอดเวลา
*****ความร้อนนี้ทำให้ไข่หนอนฟักเป็นตัวได้ง่ายและโตเร็วจึงสามารถนำไป เลี้ยงบนดอยหรือที่ที่มีอากาศหนาวได้แต่ปริมาณอาจจะน้อยแต่ก็เลี้ยงได้เช่น กัน****


การนำหนอนไปเป็นอาหารไก่พื้นเมือง
สูตรที่ 1 ลูกไก่กินปลายข้าว หรือข้าวเปลือกบดอย่างเต็มที่ แล้วเสริมหนอนรำข้าว ให้กิน 2-3 เวลา ต่อวัน (สำหรับผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์)
สูตรที่ 2 ลูกไก่กินอาหารสำเร็จรูปผสมปลายข้าว อัตรา 1 : 1 อย่างเต็มที่ แล้วเสริมหนอนรำข้าว ให้กิน 2-3 เวลา ต่อวัน (สำหรับผู้เลี้ยงไก่ปกติ)
สูตรที่ 3 ไก่รุ่น – พ่อ แม่พันธุ์ นำหนอนรำข้าว + ปลายข้าว + รำหยาบ + หยวกกล้วยหมัก ให้กินอย่างพอเพียง 2 เวลา ต่อวัน
สูตรที่ 4 ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นดีที่สุด

มีปัญหาข้องใจการปฏิบัติเรื่องเลี้ยงหนอนเชิญติดต่อเรา
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย
053-796241 , 081-9525347

3 ความคิดเห็น:

  1. รับซื้อหนอนแมลงวันกิโลกรัมละ 350 บาท สนใจพิมพ์คำว่า กำจัดปลวก
    แล้วเข้าเวบที่ใช้ตัวเลขเป็นชื่อเวบ โทร.0888851015-6

    ตอบลบ
  2. หมอตุ๋ย ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 0819525347

    ตอบลบ