วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การปฏิบัติงานคลินิคปศุสัตว์ในงานวันเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายทุกอำเภอ ร่วมกันปฏิบัติงานคลินิคปศุสัตว์ บริเวณลานเอนกประสงค์ของเทศบาลเวียงเทิง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คลิกดูประมวลภาพการเปิดงาน
นายจรูญ อุตุภรณ์ นำเสนอการสาธิตเพาะหนอนแมลงวัน สำหรับเลี้ยงสัตว์ให้หัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดชม


การแจกเวชภัณฑ์โดย นายพีระพันธ์ ตั้วตระการพงค์ จาก ปศุสัตว์เวียงชัย นายรัฐพล นาวา ปศุสัตว์พญาเม็งราย นายวันชัย ออสุข ปศุสัตว์เชียงของ
นายวิทยา จินตนาวัฒน์ นำหัวหน้าส่วนราชการชมการปฏิบัติงานของคลินิคปศุสัตว์
การผ่าตัดทำหมันสุนัข ทีมงานของอำเภอแม่สาย อำเภอพาน อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่จัน

การแจกเวชภัณฑ์ ทีมงานจากอำเภอ แม่ฟ้าหลวงนายถนอม สุขสำราญ นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ อำเภอขุนตาลนายกมล ชัยวงค์ อำเภอเมืองนายนิคม ดอกสลิด อำเภอพญาเม็งรายนายรัฐพล นาวา อำเภอเวียงชัยนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ และอำเภอเวีียงเชียงรุ้งนางสาวรัชนีกร บั้งเงิน

บรรยากาศ ช่วงพักรอพิธีการเปิดงานวันเกษตรกรประจำปี ๒๕๕๓ ของจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเพาะหนอนแมลงวันจากรำข้าว (หนอนรำข้าว)” เพื่อนำไปเป็นอาหารไก่พื้นเมือง


หนอนรำข้าว
เป็นการนำรำหยาบจากโรงสีข้าวขนาดเล็กในชุมชนซึ่งมีราคาถูก และมีโปรตีนต่ำประมาณ6-8 % และไก่ไม่กินจะเขี่ยทิ้งเป็นส่วนมาก เกิดความเสียหาย แต่เกษตรกรสามารถ เสริมโปรตีนให้รำหยาบธรรมดาๆ ให้มี % โปรตีนประมาณ 40-50 % ได้ในเวลา 4-5 วัน โดยการนำรำหยาบไปเลี้ยงหนอนแมลงวัน ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นอาหารเลี้ยงไก่ และปลาดุกอีกด้วย

ข้อดี
-เพิ่ม % โปรตีนให้รำหยาบ ประมาณ 40-50 %
-ผลิตหนอนรำข้าวได้ทั้งปี หรือในฤดูหนาว
-ลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์
-ตัดวงจรชีวิตแมลงวัน เพื่อลดปริมาณประชากรแมลงวัน
-เพาะเลี้ยงง่ายใช้เวลาน้อย ราคาถูก
-ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้เลี้ยง
-ง่ายสำหรับจัดเก็บตัวหนอนไว้เป็นเสบียงอาหารโปรตีนไว้กินในวันต่อไป
ข้อเสีย
-อาจจะมีกลิ่นเหม็นบ้างในบางรายที่เพาะเลี้ยงผิดวิธี
-ปริมาณของหนอนแมลงวันมีมากน้อย ขึ้นอยู่กับวัสดุตัวล่อ จำนวนแมลงวัน และอุณหภูมิ
อุปกรณ์
1.ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง
2.รำหยาบ จำนวน 2 ก.ก.
3.ผลไม้ที่มีรสหวาน(สับเป็นชิ้นเล็กๆ) จำนวน 1 ก.ก.
4.น้ำหัวเชื้อ EM หรือจุลินทรีย์ จำนวน 200 ซี.ซี.
5.น้ำ จำนวน 1-2 ลิตร
6.ตัวล่อแมลงวัน เช่น ปลาร้า,หอย,ปู,ปลาดิบ จำนวน 2-3 ขีด
วิธีทำ
1.นำ รำหยาบ + ผลไม้ + หัวเชื้อ EM + น้ำ ผสมลงในถังให้เข้ากัน
จนมีความชื้นพอหมาดๆ
2.นำ ตัวล่อแมลงวัน วางบนรำหยาบ
3.ปิดฝา โดยเจาะรูที่ฝาถัง ขนาด 2 X 2 นิ้ว 4 ถึง 5 รู
4.นำไปไว้บริเวณที่มีแมลงวันมากๆ ควรไว้ในที่ร่ม และสงบ 2-3 วัน
5.ได้ลูกหนอนมากจนพอใจแล้ว ให้เปิดฝาออกแล้วคนผสมถังหนอนให้เข้ากันและทิ้งพื้นที่ในมีการระบายอากาศ มากๆ คนผสมบ่อยๆ เป็นเวลา 2 วัน
6.จะเห็นว่ารำหยาบที่เลี้ยงหนอนรำข้าว จะเปลี่ยนสี เป็นสีคล่ำ หรือน้ำตาล ก็สามารถนำมาเลี้ยงไก่ได้
7.ไม่ควรปิดฝา เพาระจะทำให้หนอนแมลงวันหนี และตายได้เพราะรำหยาบเกิดการหมัก และเกิดความร้อนตลอดเวลา
*****ความร้อนนี้ทำให้ไข่หนอนฟักเป็นตัวได้ง่ายและโตเร็วจึงสามารถนำไป เลี้ยงบนดอยหรือที่ที่มีอากาศหนาวได้แต่ปริมาณอาจจะน้อยแต่ก็เลี้ยงได้เช่น กัน****


การนำหนอนไปเป็นอาหารไก่พื้นเมือง
สูตรที่ 1 ลูกไก่กินปลายข้าว หรือข้าวเปลือกบดอย่างเต็มที่ แล้วเสริมหนอนรำข้าว ให้กิน 2-3 เวลา ต่อวัน (สำหรับผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์)
สูตรที่ 2 ลูกไก่กินอาหารสำเร็จรูปผสมปลายข้าว อัตรา 1 : 1 อย่างเต็มที่ แล้วเสริมหนอนรำข้าว ให้กิน 2-3 เวลา ต่อวัน (สำหรับผู้เลี้ยงไก่ปกติ)
สูตรที่ 3 ไก่รุ่น – พ่อ แม่พันธุ์ นำหนอนรำข้าว + ปลายข้าว + รำหยาบ + หยวกกล้วยหมัก ให้กินอย่างพอเพียง 2 เวลา ต่อวัน
สูตรที่ 4 ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นดีที่สุด

มีปัญหาข้องใจการปฏิบัติเรื่องเลี้ยงหนอนเชิญติดต่อเรา
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย
053-796241 , 081-9525347