วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2555สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ประจำปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่อำเภอเทิง ในห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ๒๕๕๕