วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การประชุมสรุปผลงานประจำปีข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมสรุปผลงานประจำปีข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อทบทวนกิจกรรม นำเสนอปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ในด้านการทำงานปศุสัตว์ ของแต่ละกลุ่มงาน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่โรงแรมไดมอนปาร์ควิว เชียงราย มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั้งจังหวัดเข้าร่วมประชุม