วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 53


16 ก.ค.2553 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ ม.6 ต.แม่ลอย
กิจกรรม -แนะนำให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์
-การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์


18 มิ.ย.2553 ณ หมู่บ้านพญาเลาอู ม.23 ต.ตับเต่า
กิจกรรม-ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
-ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
14 พ.ค.2553 ณ โรงเรียนบ้านผาลาด ม.10 ต.หงาว
กิจกรรม-ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
-ให้บริการฉีดยาคุมกำเนินสุนัข แมว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น