วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง บุคคลต้นแบบตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

ครอบครัวนางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานการดำเนินชีวิต กิจกรรมตามแนวพระบรมราโชวาทของในหลวง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมด้วยสมาชิกในหมู่บ้านอีก ๑๐ คน ดูได้จากข่าวพระราชสำนัก คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น